UECC Member

Elme Messer Gaas AS

Kopli 103, 11712 Tallinn
Tel.: +372 610 2001
E-post: info@elmemesser.ee
www.elmemesser.ee

Elme Messer Gaas AS on juhtiv Balti regioonis tegutsev gaasiettevõte. Elme Messer Gaas asutati 1999. aastal kontsernide BLRT Grupp AS (Eesti) ja Messer Group (Saksamaa) ühisettevõttena, mis tegeleb tööstusgaasidega Baltimaades, samuti Venemaal ja Ukrainas. Elme Messer Gaas poolt pakutavate gaaside valik on pea sama suur kui neid gaase kasutavate tööstusharude nimekiri, milles rakendatakse need gaasid. Kõnesolevad tööstusharud hõlmavad: metallitööstust, keemiatööstust, toiduaine- ja ravimitööstust, auto- ja elektroonikatööstust ning erinevad meditsiini ja teaduasutusi. Ettevõtte toodete hulgas on peamised hapnik, lämmastik, argoon, süsinikdioksiid, atsetüleen, vesinik, heelium ja propaan.